Upresist om private planer

Plansjef Torbjørn Nævdal har i et debattinnlegg i BT gitt et tilsvar og en redegjørelse om «bunken» av ca. 200 ubehandlede private plansaker i Bergen.