Full dekning og lave priser

Representanter for Høyre har flere ganger den siste måneden angrepet barnehageavtalen i BTs spalter. De vil ikke innrømme at opposisjonen gjennom barnehageavtalen har sørget for den største satsingen på barnehager i Norge noen gang, og forsøker å trekke resultatet i tvil.