Konkurranseutsetting av skolens hjerne og hjerte

Kontoret ved grunnskolene og de videregående skolene blir ofte kalt for skolens hjerne og hjerte.