Svarbrev fra Bergen kommune

Her er brevet Bergen kommune sender til de 3000 som har krevd tilbakebetaling av vann— og avløpsgebyrer.