Nei til påvirkning i skolen

Vi står overfor en eventuell krig i Irak, og mange her i landet er imot dette.