USA - det onde imperium?

Eks-president Ronald Reagan kalte i sin tid det tidligere Sovjetsamveldet for det onde imperium. Det spørs om ikke denne betegnelsen er mer treffende for USA selv!