Bygningsvern og graffiti

Antikvarisk Utvalg i Fortidsminneforeningen i Bergen og Hordaland beklager at det ikke har lyktes å stanse graffitimalingen på Kunstforeningen gjennom en formell fredning av bygningen.