Skivebom om gründere

«Gründere skyr Bergen» er BTs førstesideoppslag lørdag 23. august. Som belegg for denne påstanden presenteres en tabell, «Målestokk for nyskapning», som viser antall innbyggere pr. nyetablering pr. år for årene 1997-2002.