En fortsettelseshistorie

Helge Vidar Holm skrev mandag en fortrinlig kronikk i Bergens Tidende om Eva Jolys vedvarende innsats for å avsløre politisk-økonomisk korrupsjon i Frankrike. Det var nok en tilfeldighet at kronikken kom på trykk samme dag som «Seim-saken» eksploderte.