Høy til en død hest

Så vidt jeg har fått med meg er det tanken at den eventuelle bybanen skal avlaste for bilbruken - i første omgang for trafikken fra sør.