Politisk redelighet og troverdighet ...

Jeg har alltid akseptert og beundret presse- og mediefolk med god utdannelse og lang erfaring! Det jeg ikke skjønner er at disse begynner å føle seg tråkket på, straks andre begynner å skrive en omtale om dem, og om det de står for.