Løven av Gaza

Løven av Gaza har for siste gang skreket et fryktinngytende brøl. For siste gang har han uredd kjempet fra hushjørne til hushjørne i de støvete flyktningleirene. For siste gang har han kraftfullt slynget stein mot tungt bevæpnede israelske tropper, skriver leder av politikk- og økonomiredaksjonen, Einar Aarre.