Utbygging av E 39 må forserast

Utkast til ny Nasjonal Transportplan 2006-2015, som vart lagt fram tidleg førre veke, gav dårlege nyheiter til Os-bygda.