Snu fergen!

Kan det virkelig være nødvendig å rygge inn på fergene i år 2003?