Eiendomsretten - et glemt verktøy?

I BT 24.5. skriver statssekretær Olav Kjørven at de fattige må få eiendomsrett til sine ressurser for å kunne utvikle sin økonomi.