Hvor får jeg best service?

I en tid da markedet skal løse de fleste oppgaver. Hvor konkurranse er blitt løsenordet som skal gi brukerne service, stilte jeg meg spørsmålet: Hvor får jeg best service? Hvilke bedrifter, organisasjoner, institusjoner osv. gir meg best service?