Borgerlig konfirmasjon

Øivind Thorkildsen har 29. april et innlegg hvor han angriper uttrykket borgerlig konfirmasjon. Vi er glade det gir oss anledning til å rette opp en del feiloppfatninger som dessverre fortsatt er utbredt, både om ordet konfirmasjon, og om konfirmasjonsordningene.