Mannssterk mobilisering for «føden»

Fagforeiningar og det åtte mann store ordførarkollegiet i Sunnhordland legg heile si tyngde mot Helse Fonna for å ta vare på fødeavdelinga ved Stord sjukehus.