Send imamene hjem!

Undertegnede reagerer kraftig på de holdninger imamer har overfor det norske samfunn. I stedet for å vise ydmyket og innrette seg etter norske normer og regler, viser imamene en total mangel på respekt for det landet som har valgt å ta imot dem!