Når Tormod Hermansen styrer

Politikarane knurrar når Argentum i praksis hamnar i Oslo og Argentum-sjefen får oppunder to millionar kroner i lønn. Men det blir med knurringa. For makta har dei gitt frå seg, skriv politisk redaktør Olav Kobbeltveit.