Er legen eneste alternativ?

Undertegnede har med interesse og av og til litt undring fulgt den siste tids debatt omkring avdelingsledelse i spesialisthelsetjenesten. Det kommer her mer enn tydelig frem at flere av mine kolleger er sterkt bekymret når en sykepleier eller radiograf får i oppdrag å lede en sykehusavdeling.