Ettervern for rusfrie lønnsomt

Lytt til de rusavhengige og de rusfries erfaringer. Bruk mer av det offentliges penger på ettervern. Dette vil garantert lønne seg for storsamfunnet.