Koalisjonen Ap, H og Frp

Jordbruket er ei viktig næring i Hordaland med stor betydning for sysselsetting og busetting i dei fleste kommunar i fylket. Men etter fleire dårlege jordbruksoppgjør, ikkje minst i fjor, slit næringa med dårleg lønsemd, med påfølgjande krisestemning og rekrutteringsproblem.