Partikanin eller valgforsker?

Frank Aarebrot har vært en mye brukt politisk kommentator i media, fra sitt ståsted som valgforsker. I denne sammenhengen har rollene mildest talt glidd noe over i hverandre.