Aktor trur ikkje på oppklaring

Aktor i Beheim Karlsen-saka, 1. statsadvokat Jan Hoel, starta sitt inleiingsføredrag måndag med å seie at han neppe trur at vi nokon gong vil få vite kva som eigentleg skjedde med den indisk-fødde ungdommen like før han drukna i Sogndalselva 23. april 1999.