Tidsbruk og kostnader

Venstre er ein pådrivar for eit enklare Noreg. No har Venstre fått tilslutnad frå fleirtalet i Stortinget sin finanskomité til sitt forslag om lettare momsvilkår for småbedriftene. Dei med t.d. omsetning mindre enn 1 million kroner vil få levere inn årsoppgåve i staden for dei 6 gongene i året dei i dag må levere inn omsetningsoppgåve.