Mer, Jespersen, mer!

Det var virkelig friske saker, Jespersen, den der med Bondevik.