Utan kjærleik er vi ingen ting

Eg registrerer stadig tilbakevendande diskusjonar om korleis menneske med homofil legning skal reddast frå seg sjølv.