Jakt med pil og boge

Det kan koma til å svinga enno meir av jakta i Hardanger framover. No vil utvalet for bygdeutvikling i Eidfjord ha forsøksjakt med pil og boge.