Israel og grannelanda

FN gjorde i 1947 vedtak om at jødane skulle få sitt eige land i en del av dåverande Palestina. Jødane fekk det største området sjølv om dei var den minste folkegruppa.