Gjør det enklere!

Regjeringens budskap for offentlige tjenester er ganske enkelt: Vi politikere er gitt et mandat og en tillit til å forvalte og bruke folks penger på en best mulig måte.