Når valgflesket blir harskt

I fjor gikk nesten alle de politiske partiene til valg med løfter om lavere skatter og avgifter. Og absolutt alle var enige om at skolen måtte bli bedre. Høyre vant inntrykket av hvem som ville gi minst skatt og best skole - og gjorde et brakvalg. Nå begynner valgflesket å lukte vondt.