Dobler import av sykepleiere

Importen av utenlandske sykepleiere dobles. Samtidig befinner 18.500 norske sykepleiere seg i andre yrker.