Frisk luft til alle

Det er flott at det satses på å utvide inneklimaet i de offentlige bygg i Bergen. Jeg unner virkelig de som jobber på Rådhuset et godt inneklima. Det er en rett alle borgere skulle ha, at luften de puster inn i løpet av arbeidsdagen skal være ren.