Porno og virkeligheten

Jeg vil gjerne få kommentere noen av Marit Synnevågs frimodige uttalelser i BT 26. juni.