Løsning for enkeltbilletter

Jon Stegnan skriver i BT 27.6. om hvordan GAIA kan efektivisere kortsalget sitt ved å sette opp kortautomater på sentrale steder.