AUF hudfletter partisekretæren

Fylkessekretær Roald Kvamme i Hordaland Arbeiderparti er syndebukk fremfor noen i mobberapporten fra AUF. De vil ha ham fjernet.