Ein foss av harme mot NVE

NVE får kritikk frå både verne- og utbyggjarsida for innstillinga si om Sauda-utbygginga. Men Langfoss får vera heilårsfoss i Etne.