En kulturpolitisk skandale

En kulturpolitisk skandale er under utvikling i «kulturbyen» Bergen. Ikke uventet gjelder det Ekserserhusets skjebne.