Bare Barnemat ?

«Bare Barnemat» bruker vi når vi vil uttrykke noe som er lettvint og lettfattelig.