Høyre på enerom

Statsråd Victor Norman har vært på årsmøtet til Bergen Høyre og tordnet mot «sosialdemokratisk tankegang».