Bergensk mediemann på Sri Lanka

For snart tre år siden reiste Otto Evjenth fra Bergen til Sri Lanka. Mediemannen skulle fylle stillingen som visepresident i Worldview International Foundation og hjelpe til med å bringe massemediene ut til u-land i Asia.