Får ikke penger til narkose

Med en halv million kroner ekstra i året kunne fylkestannlegen ha fjernet narkosekøen. I stedet ble budsjettposten fjernet.