Redaktøretikk

I et debattinnlegg fredag 14. november reiste jeg spørsmål om hvordan Bergens Tidende fyller sin samfunnsrolle, og om avisen selv håndhever den samme etiske standard som man etterlyser hos andre samfunnsaktører.