Demokrati utan makt

Regelsystemet i EU og EØS skal sikra fri konkurranse, og innanfor EØS-området vert dette prinsippet lagt til grunn på stadig større felt.