Kamp mot nynorsk - ingen programsak

Endre Brunstad, leder av Noregs Mållag, tar feil når han hevder at jeg har gjort kamp mot nynorsk til en programsak og at jeg vil ha fritak for sidemål i den videregående skolen.