Gje vekk oljefondet

Etter den samla innsatsen mot internasjonal terrorisme trengst ein samla innsats mot fattigdomen. Dette skriv Mark M. Brown i Bergens Tidende 18. mars 2002.