Sau, rovdyr og propaganda

I to kronikkar i mars og ein i januar har det i Bergens Tidende kome til uttrykk sterk kritikk og hets av norsk sauehald og lovprising av rovdyr generelt og ulv spesielt.