Forakt fra politikerne!

En honnør og en betenkning til de som tok tak i bystyret før kjøkkenreformen ble presset nedover hodet på dem.