Media si uthenging av politiet

Politiet har ein enormt krevjande kvardag. Gapet mellom det publikum forventar av sitt politi og den hjelpa dei i realiteten får berre aukar, meiner Arne Johannessen, forbundsleiar i Politiets Fellesforbund.